2943 0044
6732 4467
MANS GROZS
Grozs ir tukšs

Privātuma politika

SIA "PTA", reģistrācijas numurs: 40003829397, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 40c, LV-1050 (turpmāk – PTA) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 

Datu apstrāde PTA tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un tie netiek glabāti ilgāk par nepieciešamo laiku. PTA rīcībā ir klienta izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie dati, lai PTA varētu īstenot savu saistību izpildi pret klientiem. PTA veic klientu datu apstrādi vienā vai vairākos no zemāk minētajiem gadījumiem:

  • tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • to nosaka likumdošana.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot PTA pakalpojumu vietnē pta.lv. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā ir dota vai nosūtot paziņojumu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmēs datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kura tiek veikta pamatojoties uz likumdošanu.

 

Saziņa ar klientu

PTA veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

 

Personas datu aizsardzība

PTA veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Datu apstrādes un pārvaldības tiesības tiek piešķirtas tikai pilnvarotām personām. Visi klientu dati, kas ir nodoti pasūtījuma veikšanas laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Lai aizsargātu klientu intereses, mēs nodrošinām:

  • likumisku personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu un dzēšanu.

 

Informāciju par sīkdatņu izmantošanu pta.lv lapā skatīt sadaļā "Sīkdatnes".

- / -
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account